Vytváříme cirkulární ekonomii

ŠETŘÍME PŘÍRODU I VAŠE PENÍZE

cirkulární ekonomie

Též se jí říká oběhové hospodářství. Představuje koncept, který je integrální součástí udržitelného rozvoje. Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce.

Klíčové je, aby používané materiály byly navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. První operuje s látkami organického původu, které jsou snadno odbouratelné a není u nich proto problém je navrátit zpět do biosféry. Druhý naopak pracuje se syntetickými látkami, jež by měly být do produktu vkládány tak, aby bylo možné je z nich následně extrahovat a opět použít, a nebylo tak nutné je do biosféry vracet.

Vratná záloha

Měníme stávající praxi, jak nejlépe nakládat s odpady. Díky vratné záloze se nevyplácí chovat neekologicky. Ta nejvýhodnější cesta vede přes nás a cirkulární ekonomiku.

Ochrana cyklace

Záleží na každém zákazníkovi, bude-li smyčka celistvá. O ekologii se rozhoduje už na samotném začátku výroby čehokoliv. Bez změny tohoto přístupu nelze být v souladu s přírodou.

Up/Recyklace

Pomocí hi-tech technologií regenerujeme předspotřební i pospotřební materiály. Znovu a znovu. Uzavíráme smyčku a je jedno, jaké vlákno se k nám vrátí. Každé může být znovu využito.

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Spolupracujeme pouze s ověřenými partnery a sdílíme s nimi své know how.

HI-TECH TECHNOLOGIE

Spojujeme mezioborové znalosti a měníme je v naše nástroje.

ÚSPORA VODY

Regenerací vláken ušetříme až přes 99 % vody, která zůstává v krajině.

BEZ ODPADU.
NEKOMPROMISNĚ.

Snižujeme odpady i emise. Naším záměrem je docílit uhlíkové neutrality.

REGIONÁLNÍ RŮST
A SÍLA

Podporujeme regionální ekonomiku a bráníme odtoku kapitálu.

Synergií šetříme přírodu i vaše peníze.