Obchodní podmínky

Společnost MUOTI s.r.o., IČO: 092 61 397, se sídlem na adrese Sládkova 372/8, PSČ 702 00, Ostrava, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80580 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „MUOTI„) je tvůrcem cirkulárního ekonomického systému (dále jen „Synergie„), která umožňuje jednotlivým subjektům na trhu (dále jen „Partneři„) vytvářet nástroje k vzájemné cirkulární spolupráci.

Obchodní podmínky  (dále jen „O.p.„) upravují veškeré obchodní vztahy se společnosti MUOTI a jejich Partnery. Tyto O.p. jsou stanovovány vždy individuálně mezi konkrétními Partnery, není-li ujednáno něco jiného.

 

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně O.p. se můžete obracet na společnost MUOTI e-mailem na adresu info@muoti.cz.
 
Tato O.p. jsou platná a účinná od 27. 6. 2021.
 
MUOTI s.r.o.